Fytotherapie

Fytotherapie is het gebruik maken van planten en kruiden om ziektes te behandelen. In de loop van de tijd is steeds meer onderzoek gedaan naar de werkzaamheid en inhoudsstoffen van planten en kruiden. Hierdoor is de betrouwbaarheid en effectiviteit vergroot. Middelen die op een goede manier worden toegepast hebben over het algemeen geen bijwerkingen.

In tegenstelling tot synthetische middelen die vaak orgaangericht zijn met slechts lokale effecten oefent de fytotherapie zijn werking uit op de hele mens. Een enkel geneeskruid bezit namelijk meerdere inhoudsstoffen zodat een diepe helende werking op de mens als totaal teweeg gebracht kan worden.